המש"צים משכבה ט' בסיור הכנה לקראת הדרכת שכבה ח'. בהצלחה!