הפש"צים מכיתות ח' מתאמנים בהדרכות בהובלת המש"בים מכיתות י'.