השמינית הופכים את בית המדרש לבית המקדש - ר"ח אדר ב' שמח!