חגים וחסד

תלמידי כיתה י'2 יצאו לפעילות חס"ד בהוד ישראל וארזו כ-450 מנות לנזקקים. יישר כח גדול!