חפירות ארכאולוגיות בכפר אוריה

במסגרת של"ח השתתפו תלמידי כיתות ט' בחפירות אריכאולוגיות בכפר אוריה, תלמיד מצא מטבע רומי משנת 260 לספירה . מרגש.