יישר כח למצטייני יגדיל תורה ויאדיר שנבחנו על 50 ו- 100 דפי גמרא