כיתות ח' מסיירים בסטף במסגרת של"ח בהובלה והדרכה של המש"צים מכיתות ט'