כיתות ט' בחפירות ארכאולוגיות באושא העתיקה בעקבות הסנהדרין

במסגרת החפירות הארכיאולוגיות באושא העתיקה, תלמיד מצא תליון ברנוזה.