למידה חוויתית - כיתה ח'2 חקרו על טקסט מפעיל לתוצר שהכינו וזכו לטעום