למידה חוויתית - כיתות ז'לומדים אנגלית באמצעות כתיבת טיעונים והצגתם מול הכיתה