מסע סליחות תשע"ט

כחלק מימי ההכנה ליום מחילת עוונותינו יצאנו עם התלמידים לסליחות ותפילת שחרית וותיקין בכותל המערבי. לאחר התפילה קיימו התלמידים קבלת עול מלכות שמיים. יה"ר שיתקבלו תפילותינו ברצון לפני אדון כל.