מערכות לניהול ידע כיום מאוד מפותחות בתחום הארגונים העסקים. כיום יש חשיבות גדולה לתלמידים לנהל ידע ולארגן מידע ומתוכו לגזור ידע. הכול סביב עולם האינטרנט המשופע מידע.

מערכות מידע וידע הינו תוכנית המקושרת לעולם ניהול הידע בתוך ארגוניים עסקים. מארגנת יוצרת ידע, ומאפשרת תלמיד לרכוש כישורי ארגון מידע ניהול מידע ויצירת ידע מתוך מאגרי המידע שצבר וארגן תוך כדי שימוש בכלים מתקדמים לניהול מידע.

התלמיד מהווה משתמש חכם ופעיל היודע לנהל מידע וליצור תהליכי שיוצרים ידע בתוך ארגון עסקי בעולם המידע באינטרנט.