מתוך ראייה כוללת ורחבה, הרואה ערך גדול בפעילויות חברתיות ובהעשרה, אנו משקיעים רבות בפעילויות איכותיות ומושקעות היוצרות גיבוש בין החברים, קשר אישי שנבנה וחוויות אישיות הנשארות אצל התלמידים ומשאירות טעם של עוד.

‹ ‹שבתות ישיבה ושבתות סמינריון.

‹ ‹סיורי סליחות מרוממים ומעצימים.

‹ ‹הרקדות ראש חודש.

‹ ‹פעילות חסד ענפה במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת הוד ישראל”, התלמידים  מסייעים בחלוקה ובאיסוף מצרכים.‹ ‹קורס משצים- קורס מנהיגות והדרכה בשטח לכיתות ח'.

‹ ‹פרויקט שלח- תכנית שלח בכיתות ח’-טשמטרתה הקמת הנהגה צעירה של תלמידים.

‹ ‹“מסע על חומותייך”- מסע של ברור וגיבוש הזהות לכיתות י’, שיאו של המסע, בטקס בכנסת עם חלוקת תעודות זהות.

‹ ‹“מסע ישראלי”- לכיתות יא, במהלכו התלמידים מטיילים בארץ ונפגשים עם אישים שונים ומשמעותיים בחברה הישראלית.

‹ ‹מסע בארץ- מסע משמעותי לכיתות יב.

‹ ‹מסע לפולין- מסע משמעותי לכיתות יב, מרתק ומצמיח.

‹ ‹פרויקט ידידים”- פרויקט העצמה לתלמידי יב, מדריך מלווה את התלמידים בהכוונה לישיבות ההסדר והגבוהות.

‹ ‹ערבי כיתה פעם בחודש.

‹ ‹פעילות חודש אדר ענפה ומגוונת.

‹ ‹חינוך לחיי משפחה בדגש על בניין הזהות- דיאלוג מיטבי, תקשורת הקשבה ושיח התמודדות עם פיתויים.