אצלנו בישיבה, גולת הכותרת היא הקודש והחיבור שלנו אליו. אנו מאמינים כי לימודי הקודש, הם הבסיס האיתן והיציב ביותר לבניית האישיות הערכית של התלמידים ולבניית תוכן הלימוד. לכן, אנו שואפים למצוינות תורנית, שתוביל בעה את תלמידנו למצוינות גם בשאר התחומים.

תכניות ליבה

לימוד תורני מועשר לכל תלמידי הישיבה.

כיתת בית מדרש, מגמת לימוד תורה בעיון ,אשר מובילה ומהווה מודל לכיתות בית מדרש ברשת ישיבות בני עקיבא ומפתחת יכולות עצמאיות של לימוד וחשיבה.

תלמידנו ניגשים לבגרויות ברמה של 5 יחידות לימוד במקצועות הקודש: גמרא, תנך ומחשבת ישראל.

•“חברותא בוגר”- לימוד משותף מתוך דפי מקורות בשיתוף תלמידי כיתות יעם תלמידי כיתות ז'.

חצרמים מדריך חינוכי נוסף שמלווה את הכיתה. 

העצמה תורנית

 מרכז העצמה בלימודי קודש- תגבור במקצועות הקודש על ידי חונכים ואברכים.

משנה לנשמה- פרויקט לימוד משנה לענ החטופים.

משכימי קום: לימוד תורה לשמה לפני התפילה.

תכנית יגדיל תורהשל רשת בני עקיבא : תלמידים לומדים ונבחנים על דפי גמרא.

פרויקט הרמבם היומי, לימוד פרק יומי ברמבם בליווי אחד הרמים.

•“פרוייקט ההלכה”- חידונים בהלכה פעם בחודש וחצי.

סיירת תנך- חידוני תנך בית ספריים.

•“משמר”- סדר לימוד חוויתי של תורה לשמה כל יום חמישי בערב עם אברכים.