מש"צים משכבה ט' בסיור הכנה בסטף לקראת הדרכת כיתות ח'