נבחרת הישיבה חוגגים בארוחה אחרי משחק בשמינית הגמר של החמ"ד