סיום קורס רוקחות עם חברת פריגו לתלמידי כיתות ט'

הרוקחים הצעירים מכיתה ט' רקחו פתרונות למחלות והציגו אותם במסגרת סיום קורס רוקחות עם חברת פריגו. חדשנות אצלנו בישיבה...