ערב קושרים ונקשרים - לכיתות ז' לכבוד שנת בר מצווה

כחלק מפיעלויות לקראת חודש בר מצווה, קיימנו ערב קושרים ונקשרים . הנערים עבר ב-3 תחנות בסבב: 1. קשירת ציציות 2. סדנת כתיבת סתם 3. פעילות OTD עם המורים. מהות הפעילות: קושרים ציציות , נקשרים על ידי התפילין וגם נקשרים אחד לשני ולמורים. את הסדנאות קיימו הר"מים של השכבה.