מזכירות והנהלה

הרב דוד טברסקי

הרב דוד טברסקי

ראש הישיבה
מר יעקב ארביב

מר יעקב ארביב

מנהל
הרב אביהוד בן יהודה

הרב אביהוד בן יהודה

סגן ראש הישיבה
הרב יונתן אביב

הרב יונתן אביב

רכז חינוך חברתי ומעורבות חברתית
הרב יאיר בן דוד

הרב יאיר בן דוד

רכז חינוכי חט"ב
גב' מיכל אמיר

גב' מיכל אמיר

יועצת חט"ב

מר יוסי שמש

יועץ חטיבה עליונה

הרב נחמן פטנקין

רכז מערכת ופדגוגיה

מחנכי כיתות

הרב אלעד כהן

כיתה ז1

הרב חיים נפתלי

ר"מ כיתה ז2

הרב ציון בן גל

ר"מ כיתה ז4
הרב אלעד לסרי

הרב אלעד לסרי

ר"מ כיתה ח2

הרב אריאל כהן

ר"מ כיתה ח4

הרב מאיר רוזנצוויג

ר"מ כיתה ח3

הרב יעקב אסרף

ח2

הרב יונתן אביב

ט4

מורים מקצועיים

הרב ציון בן גל

הרב מנשה ביננפלד

הגב' גליה פולק -