ישיבת בני עקיבא "הדרום" רחובות    

ר"ח הגר"א 10 רחובות   

טלפון: 08-9474190  פקס: 08-9460234  

דואר אלקטרוני: yhadarom@gmail.com