בס"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  תשרי תשע"ט

 

להורי תלמידי החטיבה כיתות ז'-ט' שלום רב,

הנידון : פרשת השבוע באנגלית

אחרי החגים אנו מתחילים בפרויקט פרשת השבוע באנגלית.

מדי שבוע כל יום חמישי בעזרת ה' תלמידי החטיבה ילמדו במסגרת שיעורי האנגלית רעיון מפרשת השבוע בשפה האנגלית.

התלמידים יקבלו דף ובו סיכום רעיון מהפרשה אותו ילמדו בכיתה ולאחר מכן יהיה עליהם להקריא את הדף בשולחן השבת, ובמוצ"ש להחתים את אחד ההורים על כך שסיפרו את פרשת השבוע באנגלית.

יש לשמור את כל דפי פרשת השבוע בקלסר נפרד (אפשר בקלסר חצי שקוף ) קריאת דפי פרשת השבוע מהווה חלק מהציון באנגלית. בדרך זו התלמידים ישפרו את רצף ושטף הקריאה , יעשירו את אוצר המילים באנגלית וידגימו כיצד קודש וחול יכולים להשתלב יחד.

בברכת לימוד פורה

צוות אנגלית ישיבת הדרום