בשנה"ל תשפ"ד מיושמת תכנית התקשוב הלאומית בישיבת בנ"ע הדרום ברצף שש שנתי במטרה להפוך לארגון מתוקשב המכשיר את תלמידינו לתפקוד מיטבי במאה ה-21. 

התכנית פותחת צוהר ליישום תהליכי הערכה איכותית באמצעות שילוב תהליכי היבחנות מתוקשבת ויישום חלופות בהערכה במסגרת רפורמת הבגרויות. 

שילוב התקשוב בתהליכים פדגוגיים וחברתיים, מציב את ישיבת בנ"ע הדרום בחזית הטכנולוגית בחינוך.